توفیق موسسه ملل در رشد ۳ برابری درآمد و کنترل هزینه موسسه ملل در شش سال گذشته با رشد ۳ برابری در حوزه تسهیلات و سپرده نشان داده است که بصورت میانگین سالانه بالغ بر ۱۲ درصد بیش از هزینه های مالی شرکت؛ درآمد کسب کرده و تراز مالی خود را مثبت نگه‌داشته است. بر […]

توفیق موسسه ملل در رشد ۳ برابری درآمد و کنترل هزینه

موسسه ملل در شش سال گذشته با رشد ۳ برابری در حوزه تسهیلات و سپرده نشان داده است که بصورت میانگین سالانه بالغ بر ۱۲ درصد بیش از هزینه های مالی شرکت؛ درآمد کسب کرده و تراز مالی خود را مثبت نگه‌داشته است.

بر همین اساس توانسته در سال ۹۷ از مشکلاتی که در گذشته داشته خارج شده و به سود خالص دو هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال برسد این در حالی است که در پایان سال ۹۶ همین موسسه دارای زیان خالص دو هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال بود که البته باید نقش موسسه های تحمیلی ورشکسته به موسسه ملل را نیز در نظر گرفت.

بر اساس این گزارش، موسسه ملل در شش سال مالی گذشته بطور میانگین در ۹ ماهه نخست هر سال بالغ بر ۸۵ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال تسهیلات داده و در مقابل ۹۱ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال سپرده جمع آوری کرده است.

3

این رخداد به  وضعیت  مناسب شرکت در زمینه هزینه و درآمد نشان می دهد ؛ چرا که درآمد میانگین شش سال گذشته در ۹ماهه درآمد مسسه ۱۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال بوده اما هزینه بابت سود پرداختی به سپرده ها ۱۲ هزار و ۵۶۱ میلیارد  ریال بوده است.

4

در مجموع  در شش دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر بر اساس  صورت های مالی ۹ماهه موسسه ملل ۵۱۴ هزار و ۹۶۸ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده و در مقابل  ۵۴۹ هزار و ۶۹۶ میلیارد ریال سپرده جمع آوری کرده است.

5

بر همین اساس درامد شرکت در این شش سال ۸۴ هزار و ۱۶۲ میلیارد ریال بوده و هزینه موسسه بابت پرداخت سود به سپرده گذاران ۷۵ هزار و ۳۷۱ میلیارد ریال بوده است.

image_pdfimage_print