در تاریخ  ۹۷/۰۵/۰۷ اظهارنامه ثبت اختراع محصول آجر نسوز آلومینا مولایتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت گردید و پس از بررسی مدارک و مستندات مربوطه توسط مرکز مالکیت معنوی ، شرکت فرآورده های نسوز ایران در تاریخ ۹۹/۰۴/۰۳ موفق به کسب گواهی صبت اختراع آجر نسوز آلومینا مولایتی تحت نام تجاری ” […]

در تاریخ  ۹۷/۰۵/۰۷ اظهارنامه ثبت اختراع محصول آجر نسوز آلومینا مولایتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت گردید و پس از بررسی مدارک و مستندات مربوطه توسط مرکز مالکیت معنوی ، شرکت فرآورده های نسوز ایران در تاریخ ۹۹/۰۴/۰۳ موفق به کسب گواهی صبت اختراع آجر نسوز آلومینا مولایتی تحت نام تجاری ” آلومو LI ” گردید.

 

image_pdfimage_print