برگزاری جلسه مشترک شرکت لعابیران و شرکت صنایع سرام آرا جلسه مشترک شرکت لعابیران و شرکت صنایع سرام آرا با حضور سیدجلیل حجازی مدیر عامل شرکت لعابیران واصغر آهنی ها مدیر عامل شرکت صنایع سرام آرا و مدیران فنی و اجرایی هر دو شرکتطی بازدید و جلسات صورت گرفته، در راستای هم افزایی و تعامل […]

برگزاری جلسه مشترک شرکت لعابیران و شرکت صنایع سرام آرا

جلسه مشترک شرکت لعابیران و شرکت صنایع سرام آرا با حضور سیدجلیل حجازی مدیر عامل شرکت لعابیران واصغر آهنی ها مدیر عامل شرکت صنایع سرام آرا و مدیران فنی و اجرایی هر دو شرکتطی بازدید و جلسات صورت گرفته، در راستای هم افزایی و تعامل مستمر شرکت های مجموعه هلدینگ صدر تامین، به بررسی و پیشبرد هرچه بهتر پروژه های فنی ،فی مابین دوشرکت خصوصا محصولات ویژه نظیر وتروزا پرداخته شد.
در ادامه مدیران عامل هر دو شرکت بر تلاش جهت هم افزایی هرچه بیشتر تأکید نمودند .

image_pdfimage_print