دولت اهرم تولید برای دهک های مختلف جامعه را از دست تولید کنندگان گرفته است رضا باکری،دبیرانجمن صنایع لبنی ایران: یکی از ابزارهای مهم مدیریت بحث قیمت است. قیمت یک ابزار مدیریتی است و مدیر می تواند اقشار مختلف مصرف کننده را گروه بندی کند و با قیمت های متفاوت و متناسب برای هریک از این […]

دولت اهرم تولید برای دهک های مختلف جامعه را از دست تولید کنندگان گرفته است

رضا باکری،دبیرانجمن صنایع لبنی ایران: یکی از ابزارهای مهم مدیریت بحث قیمت است. قیمت یک ابزار مدیریتی است و مدیر می تواند اقشار مختلف مصرف کننده را گروه بندی کند و با قیمت های متفاوت و متناسب برای هریک از این دهک ها کالا تولید و عرضه کند. اما دولت با یکسان سازی نرخ سه قلم کالا شیر، ماست و پنیر و با تخصیص ۱۰ نوع محصول در این بخش که ۸۰ درصد تولیدات این صنعت را فرا می گیرد، اهرم بسیار قدرتمند رقابت را از دست مدیران صنعت گرفته است و آنها نمی توانند کالاهایی با تنوع و متناسب برای هریک از دهک ها تولید کنند.

🆔@IrainianDairyIndustry

image_pdfimage_print